The Techno Tostadas - Baby Dont Get Hooked On Me

grupputveckling

Vad är grupputveckling? Det beror ganska mycket på vad man vill att det ska vara. Faktorer som spelar in är också hur stor gruppen är, hur sammansvetsad den behöver vara och var den befinner sig för tillfället. Ett arbetslag behöver ha god sammanhållning och högt i tak när det gäller åsikter och tolerans. Viktigt är att ha god mötesordning och att allas idéer ventileras och tas i beaktande. Lika viktigt är dock att alla i gruppen är lojala med fattade beslut så att efterlevnaden blir optimal och uppföljningen blir till belåtenhet.